Som en ansvarsbevidst logistikvirksomhed, så ønsker DD-S at være i front, når det gælder miljø og bekæmpelse af forurening. Det stiller krav til virksomheden som helhed og den enkelte medarbejders daglige arbejdsrutiner.

For at beskytte miljøet og forvalte klodens knappe ressourcer, så søger vi i DD-S blandt andet for:

  • At overholde gældende lovgivning og arbejdsmiljøregler
  • At undervise de enkelte chauffører i miljørigtig kørsel, blandt andet ved monitorering af deres brændstofforbrug og antal gennemsnitlige kørte kilometer
  • At tilrettelægge vores transportopgaver på en sådan vis, at leveringer pågår med færrest mulige antal kørte kilometer
  • At håndtere og bortskaffe brugt emballage på forsvarlig vis
  • At benytte transportmidler, der opfylder gældende miljøkrav samt overholder serviceeftersyn​